ZAPOMENUTÉ HESLO?

REGISTRACE

Informace pro zákazníky

V internetovém obchodě NextShoes.cz můžete za zboží zaplatit následujícím způsobem:

Platební kartou - Platba kartami Visa a Mastercard proběhne zabezpečenou bránou okamžitě.

Dobírkou - Vaše objednávka bude zaslána kurýrem, kterému zboží vyplatíte přímo při jeho převzetí.

Převodem na účet - Peníze je možné převést i na náš bankovní účet. Veškeré údaje dostanete e-mailem při potvrzení objednávky. Je však brát v úvahu fakt, že Vaše objednávka bude zaslána až po připsání peněz na účet. Bankovní převod trvá obvykle 1-2 pracovní dny.

Všechny zásilky posíláme zdarma kurýrem DHL. Objednávky realizované do 15:00 expedujeme ještě týž den (mimo víkendů a svátků). Pro bezproblémové doručení je důležité uvést správnou adresu a telefon.

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem. Obuv je však nutné používat a udržovat dle přibalených instrukcí.

Postup při uplatnění reklamace:

1. Vytiskněte a vyplňte reklamační formulář, který je třeba přiložit k reklamovanému zboží. Důležité je uvést důvod reklamace a to, zda si přejete vyměnit zboží za nový nebo vrátit peníze.

2. Zboží pečlivě zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Obuv, kterou jste dostali v krabici, je třeba ve stejné krabičce zaslat zpět. Důležité je aby byla obuv čistá a nebyla znečištěná používáním.

3. Balík zašlete na adresu: Next Shoes, s.r.o., Štefánikova 52, Nitra 949 01, Slovenská republika (nejlépe do vlastních rukou).

4. Po prohlédnutí zboží určíme způsob vyřízení reklamace. V případě potřeby, zašleme zboží na odborné posouzení autorizované organizaci.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu.

Postup při vrácení zboží:

1. Vytiskněte si a vyplňte formulář pro vrácení zboží a přiložte ho ke zboží.

2. Zboží pečlivě zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Vrátit je možné pouze nepoškozené zboží v původním obalu a vrátit je možné i část objednávky.

3. Balík zašlete na adresu: Next Shoes, s.r.o., Štefánikova 52, Nitra 949 01, Slovenská republika. Nezasílejte nám zboží dobírkou! Zboží, které nám zašlete dobírkou nepřevezmeme a vrátí se vám zpět!

4. V případě, že jsme přijali zboží, který byl v neporušeném stavu (nenošené, v původním balení), peníze budou převedeny na vámi uvedený účet, a to ve lhůtě do 14 dnů.

Upozornění:

Spotřebitel má právo po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako při nákupu v klasickém kamenném obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

UPOZORNĚNÍ: Boty doporučujeme nejprve vyzkoušet v domácím prostředí. Nedojde tak k poškození nošením. V případě, že vám nesedí velikost, doporučujeme je vrátit hned. Obuv viditelně nošenou v exteriéru nelze vrátit.

Informace o velikosti obuvi najdete vždy u jednotlivých modelů. Stačí kliknout na záložku "tabulka velikostí". Před finálním výběrem velikosti a koupí obuvi doporučujeme porovnat si svou velikost s tabulkou velikostí konrétneho modelu. Boty vám pak budou perfektně sedět.

1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy převezmete zboží. Zboží může převzít i Vámi určená osoba. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresu: Next Shoes, sro, Štefánikova 52, Nitra 949 01, Slovenská republika nebo mailem na adresu my@nextshoes.cz. Pro tento účel můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete níže. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu a náklady na doručení zboží k vám, které jste zaplatili. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než nám zboží bude vráceno, resp. dokud nám neprokážete zaslání zboží. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Adresa pro zaslání zboží: Next Shoes, s.r.o., Štefánikova 52, Nitra 949 01, Slovenská republika, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží snášíte vy. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

UPOZORNĚNÍ: Boty doporučujeme nejprve vyzkoušet v domácím prostředí. Nedojde tak k poškození nošením. V případě, že vám nesedí velikost, doporučujeme je vrátit hned. Obuv viditelně nošenou v exteriéru nelze vrátit.

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy (práva a povinnosti) mezi prodávajícím - společností Next Shoes sro, Štefánikova 52, Nitra 949 01, IČ: 50 493 931, DIČ: 2120349528 (dále jen "prodávající") a kupujícím, při nákupu zboží prostřednictvím internetové stránky prodávajícího www.nextshoes.cz

2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, které nejsou upraveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách a reklamačním řádu prodávajícího, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména ustanoveními občanského zákoníku, Zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a o změně Zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele"), Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku") a Zákona č. 22/2004 o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o elektronickém obchodu"). Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, které nejsou upraveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. na tyto právní vztahy se nevztahují ustanovení Reklamačního řádu, Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny kupující - fyzické a právnické osoby, které zasláním objednávky projeví zájem o zboží nabízené prodávajícím.

4. Odesláním objednávky prodávajícímu, kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek a s reklamačním řádem prodávajícího.

Článek II.

výklad pojmů

1. Prodávajícím se rozumí obchodní společnost Next Shoes, s.r.o., Štefánikova 52, Nitra 949 01, Slovenská republika, IČO: 50 493 931, DIČ: 2120349528, zápisné. v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl Sro, vložka č .: 41603 / N.

2. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která si od prodávajícího objednala zboží prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího - www.nextshoes.cz.

3. Spotřebitelům se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

4. Zbožím se rozumí produkty, které jsou v aktuální nabídce prodávajícího pro nákup prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího na internetové stránce www.nextshoes.cz.

5. Objednávkou se rozumí jednostranný právní úkon, který adresuje kupující prodávajícímu s cílem získat ním nabízené zboží.

6. Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží nabízeného prodávajícím na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího - www.nextshoes.cz, uzavřená způsobem uvedeným v článku III. těchto všeobecných obchodních podmínek.

Článek III.

Uzavření kupní smlouvy

1. Kupující si objednává u prodávajícího zboží vyplněním elektronického objednávkového formuláře uvedeného na internetové stránce prodávajícího www.nextshoes.cz. Kupující v objednávce uvede všechny požadované údaje: jméno, dodací a fakturační adresu se všemi ve formuláři požadovanými údaji, e-mailový a telefonický kontakt, název objednávaného zboží, jeho množství a způsob dodání. Pokud objednávka neobsahuje všechny požadované náležitosti považuje se za neúplnou. V případě neúplné objednávky se prodávající pokusí kontaktovat kupujícího (pokud je to možné s ohledem na poskytnuté údaje) a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a k jejímu doplnění. Momentem doručení doplňujících údajů prodávajícímu se objednávka považuje za úplnou.

2. Odeslaná objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Objednávka se považuje za odeslanou momentem doručení prodávajícímu, pokud obsahuje všechny požadované údaje. Odeslanou objednávkou je kupující vázán a může ji odvolat (stornovat) pouze, pokud jeho projev na odvolání objednávky dojde prodávajícímu dříve, než tento předá objednané zboží k odeslání kupujícímu. Odvolání (stornování) objednávky zašle kupující prodávajícímu prostřednictvím kontaktního formuláře zasílaného s potvrzením objednávky. Prodávající zašle kupujícímu potvrzující mail o tom, že jeho objednávka byla stornována.

3. Po přijetí objednávky prodávající zašle kupujícímu potvrzující mail o přijetí objednávky (akceptaci). Zasláním akceptace prodávajícím kupujícímu dochází k uzavření kupní smlouvy, která se tímto stává závaznou pro obě smluvní strany (prodávajícího i kupujícího).

4. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží v požadované kvalitě, množství a dohodnuté ceně (ceně platné v době odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu). Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu a náklady na doručení zboží (článek IV. Bod 4. těchto všeobecných obchodních podmínek).

Článok IV.
Cena a platobné podmienky

1. Spoločnosť Next Shoes, s.r.o., Štefánikova 52, Nitra 949 01, Slovenská republika, IČO: 50 493 931, DIČ: 2120349528 nie je platcom DPH

2. Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť riadne a včas predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 3. tohto článku, platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.

3. Kúpnou cenou za tovar je cena zverejnená na internetovej stránke predávajúceho. Uvádzaná cena je koncová, pokiaľ nie je napísané inak. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu, či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

4. V kúpnej cene podľa bodu 3. tohto článku sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (poštovné) zakúpeného tovaru ak nie je uvedené inak.

5. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných nákladov za dodanie tovaru.

6. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke.

7. Pri bezhotovostnom prevode sa kúpna cena považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade („faktúre“).

8. Faktúra na zaplatenie kúpnej ceny, ktorá bude kupujúcemu dodaná spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.

9. V prípade, ak je faktúra vystavená chybne (ak chýbajú niektoré náležitosti alebo sú uvedené nesprávne, príp. je nesprávne uvedená kúpna cena), je kupujúci oprávnený faktúru do dátumu splatnosti v nej uvedenom vrátiť. Chybnú faktúru kupujúci vráti predávajúcemu spolu s písomnou špecifikáciou chýb, ktoré faktúra vykazuje. Pokiaľ je faktúra skutočne vystavená chybne, predávajúci vydá kupujúcemu novú faktúru. Lehota splatnosti kúpnej ceny, uvedená v chybnej faktúre, je dotknutá len za predpokladu, že chybný údaj spočíva v uvedení nesprávnej výšky kúpnej ceny. V tomto prípade lehota splatnosti začína plynúť až od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

10. V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodanie tovaru vopred (pred dodaním tovaru) a predávajúci nemôže zabezpečiť dodanie tovaru a dôjde k zrušeniu zmluvy podľa článku V. bod 4. týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo ak kupujúci svoju objednávku stornuje (článok III. bod 2., článok V. bod. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok), je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa zaslania potvrdzujúceho mailu o stornovaní (zrušení) objednávky kupujúcemu, a to na účet kupujúceho (ktorý kupujúci zašle prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho www.nextshoes.cz) alebo ju odošle poštovou poukážkou na adresu kupujúceho.

11. V prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu a dodaný tovar vrátil (článok VI. ods. 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok) je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako mu je tovar doručený späť, resp. ako mu kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť.

Článek IV.

Cena a platební podmínky

1. Společnost Next Shoes, s.r.o., Štefánikova 52, Nitra 949 01, Slovenská republika, IČO: 50 493 931, DIČ: 2120349528 není plátcem DPH

2. Za dodání objednaného zboží je kupující povinen zaplatit řádně a včas prodávajícímu kupní cenu podle bodu 3. tohoto článku, platnou v době odeslání objednávky prodávajícímu.

3. Kupní cenou za zboží je cena zveřejněna na internetové stránce prodávajícího. Uváděná cena je koncová, pokud není napsáno jinak. Akční ceny a případné další slevy platí v časovém období, během kterého akce trvá a za splnění podmínek uvedených pro každou akci, či slevu samostatně. Různé akce a slevy nelze kombinovat, pokud není výslovně uveden opak.

4. V kupní ceně podle bodu 3. tohoto článku jsou zahrnuty náklady na doručení zboží kupujícímu (poštovné) zakoupeného zboží pokud není uvedeno jinak.

5. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí s výškou ceny za objednané zboží včetně případných nákladů za dodání zboží.

6. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu způsobem, který si zvolil v objednávce.

7. Při bezhotovostním převodu se kupní cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu ( "faktuře").

8. Faktura na zaplacení kupní ceny, která bude kupujícímu dodána spolu se zbožím, slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list.

9. V případě, že je faktura vystavena chybně (pokud chybí některé náležitosti nebo jsou uvedeny nesprávné, příp. Je nesprávně uvedena kupní cena), je kupující oprávněn fakturu do data splatnosti v ní uvedeném vrátit. Chybnou fakturu kupující vrátí prodávajícímu spolu s písemnou specifikací chyb, které faktura vykazuje. Pokud je faktura skutečně vystavena chybně, prodávající vydá kupujícímu novou fakturu. Lhůta splatnosti kupní ceny, uvedená v chybné faktuře je dotčena jen za předpokladu, že chybný údaj spočívá v uvedení nesprávné výše kupní ceny. V tomto případě lhůta splatnosti začíná běžet až od doručení opravené faktury kupujícímu.

10. V případě, že kupující zaplatí kupní cenu za dodání zboží předem (před dodáním zboží) a prodávající nemůže zajistit dodání zboží a dojde ke zrušení smlouvy dle článku V. bod 4. těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo pokud kupující svou objednávku stornuje (článek III . bod 2., článek V. bod. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek), je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu do 14 dnů ode dne zaslání potvrzujícího mailu o stornování (zrušení) objednávky kupujícímu, a to na účet kupujícího (který kupující zašle prostřednictvím kontaktního formuláře zveřejněného na internetové stránce prodávajícího www.nextshoes.cz) nebo ji odešle poštovní poukázkou na adresu kupujícího.

11. V případě, že kupující zaplatil kupní cenu a dodané zboží vrátil (článek VI. Odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek) je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než mu je zboží doručeno zpět, resp. jak mu kupující prokáže zaslání zboží zpět.

Článek V.

dodací podmínky

1. Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) jsou vyřizovány v nejkratších možných lhůtách. Zboží expedujeme v den úhrady zboží. V případě víkendu / svátku následující pracovní den.

2. Expediční doby mají orientační charakter. Jejich délka je udávána v pracovních dnech nebo kalendářních týdnech a znamená časový úsek, v němž je zásilka předána doručovateli. Samotné doručení trvá 2-5 pracovních dnů v závislosti na typu zásilky. Uvedené expediční lhůty vycházejí z obvyklých dodacích lhůt, které jsou běžné při obchodním styku prodávajícího a jeho dodavatelů. Vzhledem k tomu, že jejich splnění závisí i od řízení třetích stran, prodávající nemůže navzdory své snaze garantovat jejich dodržení ve všech případech.

3. V případě, že objednané zboží není možné kupujícímu dodat, prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího zasláním e-mailové zprávy nebo telefonicky. Pokud kupující nemá zájem o částečné splnění objednávky (dodání dostupného zboží) a pokud nedojde mezi prodávajícím a kupujícím k dohodě o náhradním plnění za nedostupný zboží, kupní smlouva se od počátku zruší. Stornování objednávky oznámí kupující prodávajícímu prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo telefonicky. Prodávající zašle kupujícímu potvrzující mail o tom, že jeho objednávka byla stornována.

4. Dodání zboží kupujícímu se uskutečňuje způsobem, který si kupující zvolil v objednávce.

5. Dodání zboží lze uskutečnit prostřednictvím doručovatele - kurýra.

6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí objednaného zboží.

7. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího až převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny zboží.

Článek VI.

Vrácení zboží, reklamování zboží

1. Zboží je nutné zaslat dostatečně zabezpečen proti poškození (nejlépe ve stejném obalu jako byl doručen), jelikož Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu / poškození během doručování.

Prodávající vrátí kupujícímu všechny platby přijaté od spotřebitele převodem na účet, případně jiným dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než je prodávajícímu zboží vráceno, resp. dokud kupující neprokáže zaslání zboží prodávajícímu.

2. Postup při uplatňování reklamace na zboží prodávané prodávajícím prostřednictvím jeho internetového obchodu je upraven v reklamačním řádu, připojeného těchto všeobecných obchodních podmínek.

3. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy a zaslání zboží prodávajícímu, je prodávající oprávněn jej vrátit formu dobírky zpět kupujícímu. Při takto vrácené zásilce budou znovu účtovány přepravní náklady.

Článek VII.

Ochrana osobních údajů

1. Veškeré údaje požadované při registraci slouží pouze k zajištění realizace objednávky kupujícího (zpracování objednávky, dodání zboží) a pro potřeby vlastního marketingu prodávajícího, tak pro potřeby pozdější komunikace s kupujícím (reklamace, stornování objednávky, vrácení objednaného zboží). Údaje nejsou poskytovány žádným třetím osobám s výjimkou produktů u kterých je výslovně uveden opak. Všechny osobní údaje jsou chráněny ve smyslu platného právního řádu České republiky, zejména zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů").

2. Kupující uděluje prodávajícímu v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů souhlas na zpracovávání jeho osobních údajů uvedených v objednávce poštu prodávajícího za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy a za účelem nabízení služeb a zboží prodávajícího, zasílání informace o produktech prodávajícího, a to i elektronickými prostředky (e-mail, sms zprávy, telemarketing). Kupující uděluje prodávajícímu souhlas dobrovolně, na dobu do jeho odvolání. Kupující má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Článek VIII.

Oznámení o splnění povinnosti podle zákona č. zákona č. 119/2010 CFU o obalech ve znění pozdějších předpisů

Společnost Next Shoes, s.r.o., Štefánikova 52, Nitra 949 01, Slovenská republika zajistila plnění povinnosti sběru, využití a recyklace odpadů z obalů prostřednictvím společnosti LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího www.nextshoes.cz. Písemnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím může být vyloučeno použití těchto všeobecných obchodních podmínek, případně jednotlivých jejich ustanovení.

2. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se posuzují podle Všeobecných obchodních podmínek platných v době vzniku smluvního vztahu (uzavření kupní smlouvy).

3. Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

4. Dohled nad dodržováním povinností ze strany Prodávajícího ve věcech ochrany spotřebitele ve smyslu platné právní úpravy provádí Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1.

1.9. 2016, Next Shoes, s.r.o.

Společnost Next Shoes, s.r.o., Štefánikova 52, Nitra 949 01., provozovatel internetového obchodu www.nextshoes.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi manipulováno v souladu se zákonem č. 122/2013, a v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami.

Na úspěšné naplnění předmětu smlouvy zpracováváme osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, fakturační adresa (případně i dodací adresa), telefonní a e-mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše nákupy u nás.

Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem naplnění předmětu smlouvy. V případě, že máte zájem o likvidaci zpracovaných údajů, kontaktujte nás e-mailem nebo poštou.

FAQ - Často kladené otázky

Ano, samozřejmě. Je jen na Vás, že jestli se zaregistrujete. Registrovaní zákazníci však mohou získat slevy za své opakované nákupy a pravidelné informace o trendech v obuvi a novinkách v nabídce.

Každou objednávku doručíme zdarma. Je jedno, zda si objednáte jen jeden pár bot nebo rovnou několik :) Pro bezproblémové doručení je třeba uvést správnou adresu a telefonický kontakt.

Každý z modelů obuvi NEXT SHOES má přiřazenou velikostní tabulku. I díky ní si vždy vyberete tu správnou velikost. Před vložením konkrétní velikosti do košíku doporučujeme ujistit se, že si kupujete správnou velikost. Vaše nové boty budou potom dokonale sedět.

Každou objednávku doručíme zdarma. Skvělé však? Na NextShoes.cz je radost nakupovat :)

Zboží, které nabízíme, máme skladem. Objednávky, které stihnete v pracovní dny do 15:00 expedujeme ještě týž den. Své nové boty si tak obujete opravdu expresně. Objednávky přes víkendy a svátky odesíláme v nejbližší pracovní den a dostanete jejich během 2 dnů. O stavu objednávky dostanete vždy všechny potřebné informace e-mailem.

Omlouváme se, ale osobní odběr momentálně není možný.

Vaši objednávku můžete zrušit telefonicky na zákaznické lince nebo e-mailem na adrese my (zavináč) nextshoes.cz.

Zákaznická linka internetového obchodu NEXT SHOES (NextShoes.cz) je vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:00. Mimo těchto hodin nás můžete kontaktovat e-mailem na my (zavináč) nextshoes.cz.

Obuv, kterou prodáváme, i vyrábíme. To je zároveň výhoda nákupu obuvi u nás. Množství e-shopů prodává výrobky různých výrobců, ale u nás najdete jen náš vlastní zboží se značkou NEXT SHOES.

NAHORU